Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O synonimiczności znamion "przemoc wobec osoby" i "gwałt na osobie" na gruncie kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń (dwugłos)

O synonimiczności znamion "przemoc wobec osoby" i ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa