Jagiellonian University Repository

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu : ochrona odbiorcy końcowego, w tym odbiorcy wrażliwego

pcg.skipToMenu

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu : ochrona odbiorcy końcowego, w tym odbiorcy wrażliwego

Show full item record

dc.contributor.author Wojtyniak, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2018-02-22T08:02:49Z
dc.date.available 2018-02-22T08:02:49Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50573
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu : ochrona odbiorcy końcowego, w tym odbiorcy wrażliwego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 122-133 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/f24808d8-b50f-4d15-8d3b-c3dd27cdde2e#page=122 pl
dc.description.number 2 (5) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa