Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Magnificentia rerum : materiały źródłowe do fundacji ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Betlej Andrzej
Markiewicz Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Betlej Andrzej
Markiewicz Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Betlej Andrzej
Markiewicz Anna