Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Giovanni Battista Cocciola’s activity in the ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Patalas Aleksandra

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Patalas Aleksandra

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Patalas Aleksandra