Jagiellonian University Repository

E-commerce w znakach chińskich : czyli wpływ prawa własności intelektualnej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej na światowy handel elektroniczny

pcg.skipToMenu

E-commerce w znakach chińskich : czyli wpływ prawa własności intelektualnej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej na światowy handel elektroniczny

Show full item record

dc.contributor.author Rogowski, Mikołaj [USOS39864] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T09:32:27Z
dc.date.available 2018-02-20T09:32:27Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50503
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title E-commerce w znakach chińskich : czyli wpływ prawa własności intelektualnej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej na światowy handel elektroniczny pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 106-114 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/ac1527a2-5bee-4843-96a6-f7944d50046e#page=106 pl
dc.abstract.pl Diàn zǐ shāng wù to nic innego jak e-commerce w języku chińskim. Wyrażenie to składa się w dwóch słów: diàn zǐ, czyli elektryczny oraz shāng wù, czyli biznes. W odróżnieniu od często wykorzystywanego słowa wēijī oznaczającego kryzys, a będącego również połączeniem dwóch słów: niebezpieczeństwo i okazja, diàn zǐ shāng wù nie kryje w sobie dodatkowego, zaskakującego znaczenia. Nie można jednak bagatelizować tego, jak duży wpływ na światową wymianę w ramach handlu elektronicznego ma poziom realnej ochrony dóbr intelektualnych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Założeniem pracy jest przekrojowe zarysowanie zagadnień z zakresu obowiązującego w ChRL prawa własności intelektualnej i jego wpływu na światowy handel elektroniczny. pl
dc.description.number 2 (7) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-20 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa