Jagiellonian University Repository

Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ.

Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym ...

Show full item record

dc.contributor.author Kowalewska, Marta [SAP14009267] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:40:19Z
dc.date.available 2018-02-20T08:40:19Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1897-0788 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50492
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ. pl
dc.title.alternative The base of the provenances of an old-time book in the Research Center of Estreicher’s Polish Bibliography the Jagiellonian University. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 243-245 pl
dc.identifier.weblink http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2017/03/06_16.pdf pl
dc.subject.pl proweniencje pl
dc.subject.pl katalogi poloników pl
dc.subject.pl wirtualny katalog wzorów proweniencji pl
dc.subject.pl odczytywanie i identyfikacja proweniencji pl
dc.subject.pl paleografia pl
dc.subject.en provenances pl
dc.subject.en catalogs of polonica pl
dc.subject.en virtual catalog of the exemplars of provenances pl
dc.subject.en reading and identification of provenances pl
dc.subject.en paleography pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.publication 0,13 pl
dc.title.journal Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)