Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kowalewska Marta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kowalewska Marta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kowalewska Marta