Jagiellonian University Repository

Nowa jakość w postępowaniu karnym : referendarz sądowy

pcg.skipToMenu

Nowa jakość w postępowaniu karnym : referendarz sądowy

Show full item record

dc.contributor.author Andrzejewski, Maciej [USOS105920] pl
dc.contributor.author Cios, Marzena pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:39:47Z
dc.date.available 2018-02-20T08:39:47Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50491
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowa jakość w postępowaniu karnym : referendarz sądowy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-14 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/ac1527a2-5bee-4843-96a6-f7944d50046e#page=4 pl
dc.description.number 2 (7) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa