Jagiellonian University Repository

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku

pcg.skipToMenu

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku

Show full item record

dc.contributor.author Zając, Dominik [SAP14006387] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:29:14Z
dc.date.available 2018-02-20T08:29:14Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50488
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku pl
dc.title.alternative Municipal and rural law against burglary : analysis of codification and court registers of southern Poland in the 16th-18th centuries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 65-72 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/f86695b4-35d5-4405-9115-e8d62c5f4f95#page=65 pl
dc.description.number 1 (8) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa