Jagiellonian University Repository

Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej

Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu ...

Show full item record

dc.contributor.author Brosz, Maciej pl
dc.contributor.author Bryda, Grzegorz [SAP11117582] pl
dc.contributor.author Siuda, Piotr pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:03:58Z
dc.date.available 2018-02-20T08:03:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50481
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej pl
dc.title.alternative Big Data, CAQDAS and research procedure in the field of qualitative research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6-23 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume38/PSJ_13_2_Brosz_Bryda_Siuda.pdf pl
dc.abstract.pl Świat życia codziennego zalewany jest ogromną liczbą różnych skwantyfikowanych i zdigitalizowanych danych. Mogą one być przetwarzanie i traktowane jako materiał badawczy - również jakościowy. Zastosowanie w badaniach jakościowych wielkich zbiorów danych (Big Data) modyfikuje postępowanie na wszystkich etapach procesu badawczego: od projektowania badania aż po formułowanie wniosków końcowych. Czy osadzenie w badaniach jakościowych modelu Big Data prowadzi ku teoretyczności badań? Jakie skutki niesie rezygnacja z próby losowej na rzecz kompletności danych? Celem artykułu jest zasygnalizowanie owych zmian i krótkie ich scharakteryzowanie z uwzględnieniem znaczącej roli różnego typu oprogramowania (zwłaszcza CAQDAS), a co za tym idzie - analiz, które można przeprowadzać. pl
dc.abstract.en The reality of everyday life is covered by huge amounts of various quantified and digitized data. The quantity of data grows everyday enormously. These data can be processed and treated as research material, also qualitative. The application of Big Data in qualitative research modifies the procedure on every step of research process: from research design up to conclusion. Does implementing Big Data strategy into qualitative research lead to atheoretical approach? What are the consequences of using the complete data sets instead of random sample technique? The purpose of this article is to indicate this changes and their brief characteristics considering the significant role of different kind of software (especially CAQDAS), and so the analysis that can be conducted. pl
dc.subject.pl Big Data pl
dc.subject.pl CAQDAS pl
dc.subject.pl komputerowa analiza danych jakościowych pl
dc.subject.pl danetyzacja pl
dc.subject.pl przetwarzanie danych pl
dc.subject.pl badania jakościowe pl
dc.subject.en big data pl
dc.subject.en CAQDAS pl
dc.subject.en computer-aided qualitative data analysis pl
dc.subject.en data processing pl
dc.subject.en datafication pl
dc.subject.en qualitative data pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.title.volume Big Data i CAQDAS w badaniach jakościowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)