Jagiellonian University Repository

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?" : unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane ...

Show full item record

dc.contributor.author Kluczewska-Rupka, Aleksandra [USOS66934] pl
dc.date.accessioned 2018-02-19T12:58:00Z
dc.date.available 2018-02-19T12:58:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50464
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?" : unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-32 pl
dc.identifier.weblink http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/95bd30fd-26fd-418c-9a0a-781949e56b0c#page=21 pl
dc.description.number 2 (9) pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-19 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Europejskiego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Konieczne zmiany w prawie : wyzwania dla ustawodawcy; 2011-11-21; 2011-11-21; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa