Jagiellonian University Repository

Pierwsza wojna światowa w autobiografistyce kobiet : strategie podmiotowe

Pierwsza wojna światowa w autobiografistyce kobiet ...

Show full item record

dc.contributor.author Pekaniec, Anna [SAP14001651] pl
dc.contributor.editor Knap, Jakub pl
dc.contributor.editor Roszczynialska, Magdalena pl
dc.contributor.editor Wądolny-Tatar, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2018-02-19T09:48:54Z
dc.date.available 2018-02-19T09:48:54Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8084-084-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50447
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pierwsza wojna światowa w autobiografistyce kobiet : strategie podmiotowe pl
dc.title.alternative First World War in women's autobiographies : strategies of identity pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pl
dc.description.physical 231-242 pl
dc.abstract.pl Niniejszy tekst to wstępna próba rozpoznania strategii podmiotowych wybieranych przez autorki prywatnych narracji skoncentrowanych wokół I wojny światowej. Dwie diarystki, Zofia Romanowiczówna i Maria Kasprowiczowa, opowiadały o wojennej rzeczywistości Lwowa, pisały z pozycji cywilek, wybierając strategie: zaangażowanej obserwatorki i empatycznej komentatorki. Ich dzienniki to interesujące przykłady oswajania dojmującej codzienności, zawierają też również cenne świadectwa komentowania sytuacji polityczno-społecznej. Natomiast pamiętnik Marii Zdziarskiej-Zaleskiej to niemalże wzorcowy przykład realizowania strategii kronikarki-uczestniczki. Autorka W okopach była sanitariuszką, lekarką, z wyraźnym zaangażowaniem, rekonstruuje swoją (i siostry) wojenną historię mierzenia się z nie tylko z wrogiem, ale i stereotypami dotyczącymi roli kobiet w (około)wojennych działaniach. pl
dc.subject.pl dziennik pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl wojna pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.en diary pl
dc.subject.en autobiography pl
dc.subject.en war pl
dc.subject.en woman pl
dc.description.series Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865; nr 809 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.container Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 21; liczba stron 379; liczba arkuszy wydawniczych 23; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)