Jagiellonian University Repository

Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni

pcg.skipToMenu

Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2018-02-19T08:33:44Z
dc.date.available 2018-02-19T08:33:44Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50440
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni pl
dc.title.alternative Organizational development of Polish universities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-19 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 18-19 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-2-2.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przegląd potencjalnych obszarów doskonalenia organizacyjnego uczelni wyższych w Polsce. Jest to wstępna prezentacja założeń projektu Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (konkurs "Dialog" MNiSW) realizowanego pod kierunkiem autora tego artykułu. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present the domains of management of Polish universities that should be developed. It covers the preliminary assumptions for a project dedicated to university development that the author is working on currently. Universities must become responsible for self-development, all - especially management - changes need a preparation from universities and the whole system of education but the results would mean science and education management systems. The description of six main management areas is based on research form the area of management of the universities. (original abstract) pl
dc.subject.pl zarządzanie szkolnictwem pl
dc.subject.pl doskonalenie organizacji pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.en education management pl
dc.subject.en organisation improving pl
dc.subject.en higher education pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 2, cz. 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Zarządzanie humanistyczne i publiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska