Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Capturing the lived experience of the city through ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Martini Natalia
Smagacz-Poziemska Marta
Frysztacki Krzysztof
Bukowski Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Martini Natalia
Smagacz-Poziemska Marta
Frysztacki Krzysztof
Bukowski Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Martini Natalia
Smagacz-Poziemska Marta
Frysztacki Krzysztof
Bukowski Andrzej