Jagiellonian University Repository

Stosowanie art. 37a k.k. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., II KK 361/15

Stosowanie art. 37a k.k. : glosa do postanowienia ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2018-02-15T14:48:23Z
dc.date.available 2018-02-15T14:48:23Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-7255 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50411
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Stosowanie art. 37a k.k. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., II KK 361/15 pl
dc.title.alternative Application of Article 37a of Polish Criminal Code : commentary to the Supreme Court decision of 31.03.2016 (II KK 361/15) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-127 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 127 pl
dc.abstract.pl Glosa dotyczy zapatrywań prawnych Sądu Najwyższego na temat instytucji z art. 37a k.k., uchwalonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 396). Postanowienie Sądu Najwyższego zawiera wiele niespójności argumentacyjnych i nie może zostać zaaprobowane. W oparciu o metodę analizy krytycznej stwierdzono w glosie, że norma zawarta w art. 37a k.k. jest tzw. modyfikatorem ustawowego zagrożenia karą określonego w dyspozycji normy sankcjonującej i wprowadza do przepisu typizującego alternatywne zagrożenie karą. Pogląd Sądu Najwyższego, że art. 37a k.k. musi być przytaczany w podstawie wymiaru kary w wyroku skazującym, nie posiada dostatecznego uzasadnienia. pl
dc.abstract.en The commentary discusses the Supreme Court’s views on the institution which was introduced in the Act of 20 February 2015 (Dz.U. 396) in Art. 37a of Polish Criminal Code. Supreme Court’s decision contains many argumentative inaccuracies and can not be approved. Based on the method of critical analysis it has been found that the norm included in art. 37a of Criminal Code is a „modifier” of statutory penalty range, which determines the range of standardizing the sanctioning norm and introduces „alternative” statutory range. Supreme Court’s thesis that Art. 37a of Criminal Code must be quoted on the basis of the judicial sentence does not have a sufficient justification. pl
dc.subject.pl ustawowe zagrożenie karą pl
dc.subject.pl sankcja alternatywna pl
dc.subject.pl katalog kar pl
dc.subject.pl modyfikator ustawowego zagrożenia karą pl
dc.subject.en statutory penalty range pl
dc.subject.en alternative sanction pl
dc.subject.en catalog of penalties pl
dc.subject.en modifier of statutory penalty range pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Przegląd Sądowy pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)