Jagiellonian University Repository

Blended learning in audio description training

pcg.skipToMenu

Blended learning in audio description training

Show full item record

dc.contributor.author Jankowska, Anna [SAP12018736] pl
dc.date.accessioned 2018-02-15T14:47:00Z
dc.date.available 2018-02-15T14:47:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9121 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50410
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Blended learning in audio description training pl
dc.title.alternative Blended learning w kształceniu audiodeskryptorów pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-124 pl
dc.identifier.weblink http://www.akademicka.pl/ebooks/free/8ad04bfc1137af0da095a72e115b9444.pdf#page=104 pl
dc.abstract.pl Artykuł prezentuje i omawia kurs z zakresu audiodeskrypcji, który autorka artykułu prowadziła w roku akademickim 2016/2017 w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) w trybie blended learning. pl
dc.abstract.en This article is a practice report that discusses the course in audio description that was taught by the author of the articles in 2016/2017 at the Chair for Translation Studies and Intercultural Communication at the Jagiellonian University in Krakow by means of blended learning. pl
dc.subject.pl audiodeskrypcja pl
dc.subject.pl dydaktyka pl
dc.subject.pl blended learning pl
dc.subject.en audio description pl
dc.subject.en accessibility pl
dc.subject.en didactics pl
dc.subject.en blended learning pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 4 (38) pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.12797/MOaP.23.2017.38.05 pl
dc.identifier.eissn 2391-6745 pl
dc.title.journal Między Oryginałem a Przekładem pl
dc.title.volume Profesjonalizacja w kształceniu tłumaczy = Professionalising translator education pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-15 pl
dc.participation Jankowska, Anna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 2 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska