Jagiellonian University Repository

Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami : problemy i patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych

pcg.skipToMenu

Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami : problemy i patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Meisel-Dobrzański, Jan [SAP14024916] pl
dc.contributor.editor Piróg, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2018-02-15T09:34:00Z
dc.date.available 2018-02-15T09:34:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7688-479-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50377
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Między konfliktem interesów a brudnymi sieciami : problemy i patologie współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych pl
dc.title.alternative Between a conflict of interests and dirty networks : problems and pathologies of cooperation between public organisations and NGOs pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : NOMOS pl
dc.description.physical 61-79 pl
dc.identifier.weblink https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14198 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.container Oblicza polskiej samorządności : wyzwania i praktyki rządzenia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 195; liczba arkuszy wydawniczych 12,2; pl
dc.publisher.ministerial Zakład Wydawniczy Nomos pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska