Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyka teorii moralnych opartych na prawach (right-based theories) : Raz kontra Nozick

Krytyka teorii moralnych opartych na prawach ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa