Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedsiębiorstwo jako aport do spółki : kilka uwag na temat wyceny i odpowiedzialności nabywcy

Przedsiębiorstwo jako aport do spółki : kilka uwag ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Moskała-Dudek, Alicja pl
dc.date.accessioned 2018-02-14T15:35:41Z
dc.date.available 2018-02-14T15:35:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50358
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przedsiębiorstwo jako aport do spółki : kilka uwag na temat wyceny i odpowiedzialności nabywcy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-59 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP_11.pdf#page=38 pl
dc.abstract.en The article discusses the criteria for the contribution capacity, bringing the enterprise to the company as a non-cash contribution and responsibility of the enterprise's buyer. The study covers issues related to the recognition of bringing the enterprise as a contribution to the company as one of the types of sale of the enterprise. The consequence of bringing the enterprise as a contribution to the company as one of the possible sale of the enterprise is the ability to use direct regulations on the sale of the company, including but not limited art. 554 of the Civil Code. All transactions related to the sale of the enterprise cause numerous consequences for the seller and the buyer. The article focuses on the different approaches to the concept - the value of the company in civil law and the other in economics. In order to describe the methods of valuation of the enterprise economic literature was used. pl
dc.description.number 1 (11) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-14 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa