Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Iwaszkiewicz JarosławAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Zajas Krzysztof
Budrewicz, Tadeusz
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zajas Krzysztof
Budrewicz, Tadeusz
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zajas Krzysztof
Budrewicz, Tadeusz
Bujnicki, Tadeusz
Ossowski, Jerzy Stefan