Jagiellonian University Repository

Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595)

pcg.skipToMenu

Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595)

Show full item record

dc.contributor.author Mendrek, Aneta [SAP14016734] pl
dc.date.accessioned 2018-02-14T12:38:00Z
dc.date.available 2018-02-14T12:38:00Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1429-9585 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50333
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) pl
dc.title.alternative Selected intertemporal issues in the light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 amending certain acts in connection with supporting amicable dispute resolution methods (Dz.U.2015.1595) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 293-301 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 301 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/ pl
dc.abstract.en The aim of the present study is drawing attention to a problem of amendment of the Code of Civil Procedure. The author analyzes two problematic issues in the present legal state: changes in arbitrage and mediation and costs of mediation. pl
dc.subject.pl mediacja pl
dc.subject.pl arbitraż pl
dc.subject.pl Kodeks postępowania cywilnego pl
dc.subject.pl nowelizacja pl
dc.subject.pl koszty mediacji pl
dc.subject.en mediation pl
dc.subject.en arbitrage pl
dc.subject.en Code of Civil Procedure pl
dc.subject.en amendment pl
dc.subject.en costs of mediation pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,62 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444654SPP.17.022.7409 pl
dc.identifier.eissn 2544-4654 pl
dc.title.journal Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-25 pl
dc.participation Mendrek, Aneta: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa