Jagiellonian University Repository

Jeszcze raz o obywatelskim nieposłuszeństwie : interpretacje, spory wokół pojęcia

Jeszcze raz o obywatelskim nieposłuszeństwie : ...

Show full item record

dc.contributor.author Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.date.accessioned 2018-02-14T12:34:09Z
dc.date.available 2018-02-14T12:34:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50323
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jeszcze raz o obywatelskim nieposłuszeństwie : interpretacje, spory wokół pojęcia pl
dc.title.alternative On civil disobedience : interpretations and disputes on the subject pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-99 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/17310 pl
dc.subject.pl obywatelskie nieposłuszeństwo pl
dc.subject.pl prawo do oporu pl
dc.subject.pl zakaz stosowania przemocy pl
dc.subject.pl społeczeństwo obywatelskie pl
dc.subject.en civil disobedience pl
dc.subject.en right of resistance pl
dc.subject.en principle of nonviolence pl
dc.subject.en civil society pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-02 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska