Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sakrament namaszczenia chorych i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w dobie polemiki międzywyznaniowej

Sakrament namaszczenia chorych i jego obrazowanie w ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Gronek, Agnieszka [SAP11018801] pl
dc.date.accessioned 2015-04-15T08:05:43Z
dc.date.available 2015-04-15T08:05:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2082-9299 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5025
dc.language pol pl
dc.title Sakrament namaszczenia chorych i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w dobie polemiki międzywyznaniowej pl
dc.title.alternative The anointing of the sick and it's representations in Ruthenian art at the time interconfessional polemic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-143 pl
dc.identifier.weblink http://akademiasupraska.pl/pages/File/Latopisy%20AS%20-%20t_%205%20-%20Gronek.pdf pl
dc.subject.pl sztuka ruska/ukraińska pl
dc.subject.pl sztuka religijna pl
dc.subject.pl ikonografia chrześcijańska pl
dc.subject.pl malarstwo ikonowe pl
dc.subject.pl grafika pl
dc.subject.pl sakramenty pl
dc.subject.en Ruthenian/Ukrainian art pl
dc.subject.en religious art pl
dc.subject.en Christian iconography pl
dc.subject.en graphic pl
dc.subject.en icons pl
dc.subject.en sacraments pl
dc.description.volume 5 pl
dc.title.journal Latopisy Akademii Supraskiej pl
dc.title.volume Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach