Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Pro domo sua : Bauman o BaumanieAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kunz Tomasz
Bauman, Zygmunt

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Bauman, Zygmunt

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Bauman, Zygmunt