Jagiellonian University Repository

Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

pcg.skipToMenu

Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Show full item record

dc.contributor.author Witek, Małgorzata [USOS20381] pl
dc.contributor.author Mazurkiewicz, Owidiusz [USOS4924] pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:36:01Z
dc.date.available 2018-02-13T12:36:01Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50193
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego pl
dc.title.alternative Council regulation (EC) 805/2004 in the light of amendments of the Code of Civil Procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-42 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/7d44dfaa-4ac9-4dfb-bf72-6eb49faa60e7#page=22 pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to present problems connected with the introduction of the European Enforcement Order to The European Union Member States. The article presents the changes, which are necessary to adjust the Polish law to the requirements of the EEO. This exhaustive study presents problems of the regulation of the procedure for the issue of the EEO - certificate in Poland. In addition it will be discussed the ordinary and extraordinary appeals and the problem of overruling of an EEO - certificate. pl
dc.description.number 3-4 (13) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa