Jagiellonian University Repository

Czym jest etyka adwokacka i dlaczego warto jej przestrzegać?

Czym jest etyka adwokacka i dlaczego warto jej przestrzegać?

Show full item record

dc.contributor.author Cyrol, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:55:57Z
dc.date.available 2018-02-13T10:55:57Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50177
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czym jest etyka adwokacka i dlaczego warto jej przestrzegać? pl
dc.title.alternative What is legal ethics and why is it worth to comply with it? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-15 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=5 pl
dc.abstract.pl Pojęcie "etyki adwokackiej" wydaje się powszechnie znane. Czym jednak jest ona w rzeczywistości? Wbrew pozorom to nie tylko "instrukcja wykonywania zawodu", ale także nakaz wykonywania zawodu w sposób uczciwy, rzetelny, akceptowany przez społeczeństwo. Co ważne podkreślenia, to nie tylko zasady wyrażone wprost w sformalizowanym zbiorze zasad wykonywania zawodu, to nie tylko "litera prawa", ale także "duch prawa". Czy warto przestrzegać zasad etyki adwokackiej? Zdecydowanie tak, praca w sposób zgodny z ustalonymi zasadami wykonywania zawodu to nie tylko gwarancja uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale przede wszystkim zwiększenie skuteczności w pracy, satysfakcja oraz lepsza ocena społeczeństwa zarówno konkretnego adwokata jak i całego środowiska. pl
dc.abstract.en The term "legal ethics" seems to be commonly known. But what is it in reality? Contrary to appearances, this is not only the "professional instruction of conduct", but it also focuses on working in a fair, honest and accepted by society way. It should be emphasized that "legal ethics" is not only based on the principles, expressed in a formalized set of rules of professional conduct, it is not only the "letter of the law", but also "the spirit of the law". Is it worth keeping the "legal ethics"? Definitely yes. Work in accordance with established principles of the profession, does not only guarantee to avoid disciplinary responsibility, but above all, increases efficiency in work, satisfaction and a better assessment of both, a particular lawyer and the whole profession in the society. pl
dc.description.number 1 (14) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa