Jagiellonian University Repository

Precedensowość orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym TSUE a jej wpływ na kształt obywatelstwa unijnego

pcg.skipToMenu

Precedensowość orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym TSUE a jej wpływ na kształt obywatelstwa unijnego

Show full item record

dc.contributor.author Regiec, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:44:52Z
dc.date.available 2018-02-13T10:44:52Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50176
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Precedensowość orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym TSUE a jej wpływ na kształt obywatelstwa unijnego pl
dc.title.alternative Precedent judgments of the Court of Justice of the European Union and their impact on the European Union citizenship pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 64-84 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2015%20%281%29.pdf#page=64 pl
dc.abstract.pl Chociaż wyroków TSUE nie można uznać za precedensowe w ujęciu formalnym, Trybunał niewątpliwie wpływa na zakres rozumienie prawa unijnego. Jego wyroki traktowane są jako autorytet - powoływane są w kontekście wykładni i interpretacji prawa unijnego. Ponadto sądy krajowe nie mogą orzekać w sprzeczności z tymi wyrokami. Można zatem uznać, że wyroki TSUE mają charakter precedensu wiążącego warunkowo. Wyroki TSUE w znaczący sposób zmieniły instytucję obywatelstwa unijnego i zmierzają do wyjaśnienia zakresu zastosowania praw z niej wynikających. Najważniejszą kwestią podniesioną w roku 2011 było ustalenie, że sądy krajowe nie mogą pozbawić obywateli Unii skutecznego korzystania z istoty praw przyznanych im w związku ze statusem obywatela Unii. pl
dc.abstract.en Although no formal system of precedent has been established, the CJEU is responsible for maintaining impact on the scope and understanding of the EU law. Its decisions have an authority, national courts can't rule against them and therefore one may say that the CJEU judgments have a conditional precedent character. These judgments has changed the entire concept of the EU citizenship and attempted to clarify the scope of the EU citizenship. The most important issue raised in 2011 is that national measures cannot deprive citizens of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of their status as citizens of the EU. pl
dc.description.number 2 (15) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa