Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w latach 1945-1989 : studium historyczno-prawne

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w latach 1945-1989 : studium historyczno-prawne

Show full item record

dc.contributor.author Burski, Kamil [USOS158888] pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T09:24:17Z
dc.date.available 2018-02-13T09:24:17Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50165
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w latach 1945-1989 : studium historyczno-prawne pl
dc.title.alternative Legal aspects of the cooperative banking in 1945-1989 : a historical-legal study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-44 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP16%20%281%29.pdf#page=22 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia regulacje prawne dotyczące banków spółdzielczych w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Omówione zostały zmiany w ich funkcjonowaniu, organizacji wewnętrznej, uprawnieniach i przedmiocie działalności, formach podporządkowania i kontroli w oparciu o źródła prawa bankowego i dostępną literaturę. pl
dc.abstract.en The article presents the regulations for the cooperative banks in Polish People's Republic. Changes in their functioning, internal organization, powers and core activities, forms of control, based on the source of the banking law and available literature, were discussed in this article. pl
dc.description.number 3 (16) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa