Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

More intelligent extraverts are more likely to deceiveAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Sarzyńska, Justyna
Falkiewicz, Marcel
Riegel, Monika
Babula, Justyna
Margulies, Daniel S
Nęcka Edward
Grabowska, Anna
Szatkowska, Iwona

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Sarzyńska, Justyna
Falkiewicz, Marcel
Riegel, Monika
Babula, Justyna
Margulies, Daniel S
Nęcka Edward
Grabowska, Anna
Szatkowska, Iwona

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Sarzyńska, Justyna
Falkiewicz, Marcel
Riegel, Monika
Babula, Justyna
Margulies, Daniel S
Nęcka Edward
Grabowska, Anna
Szatkowska, Iwona