Jagiellonian University Repository

Społeczne doświadczenie strachu przed przestępczością : pokusy interpretacyjne

Społeczne doświadczenie strachu przed przestępczością ...

Show full item record

dc.contributor.author Sztuka, Mariusz [SAP11015214] pl
dc.contributor.editor Bodzioch-Bryła, Bogusława pl
dc.contributor.editor Dorak-Wojakowska, Lilianna pl
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:33:48Z
dc.date.available 2018-02-12T08:33:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7614-340-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50153
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Społeczne doświadczenie strachu przed przestępczością : pokusy interpretacyjne pl
dc.title.alternative Social experiences of the fear of crime : a temptation to interpret pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie pl
dc.description.physical 485-497 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: "Anatomia strachu ... Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze", dn. 31 marca 2016, Kraków pl
dc.description.series Humanitas Studia Kulturoznawcze. Badania pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Anatomia strachu : strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 38; liczba stron 616; liczba arkuszy wydawniczych 37; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)