Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Working memory training for schoolchildren improves working memory, with no transfer effects on intelligence

Working memory training for schoolchildren improves ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska