Jagiellonian University Repository

Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0

Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0

Show full item record

dc.contributor.author Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.date.accessioned 2015-04-15T07:24:11Z
dc.date.available 2015-04-15T07:24:11Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1643-9171 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5013
dc.language pol pl
dc.title Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0 pl
dc.title.alternative The Mirror World of individualism of the 2.0 Generation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-108 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/427 pl
dc.abstract.pl Jednostka w procesie stawania się oryginalną, myślącą swobodnie, niezależnie, poszukując narzędzi oraz metod do realizacji postawy indywidualistycznej, coraz częściej odnajduje je w wirtualnym świecie. W internecie, głównie młode pokolenie, nazwane tu metaforycznie pokoleniem 2.0, upatruje możliwości nieskrępowanej realizacji zasad wolności, rozwoju, autonomiczności myślenia i postępowania. Internet staje się zatem płaszczyzną artykulacji, eksternalizacji, a wręcz swoistego ekshibicjonizmu jednostkowych przeżyć, doznań i przemyśleń. Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie postaw i dążeń pokolenia 2.0 z przyjętymi przez nie metodami postępowania. Zakłada się bowiem, iż istnieje wyraźna w tym zakresie rozbieżność. Pokolenie 2.0 wychowane w duchu indywidualizmu realizuje przyjęte i akceptowane społecznie cele, za pomocą powszechnie przyjętych metod. One jednak - co pokazuje przykład bloga - bardziej wtłaczają w utarte schematy, aniżeli stwarzają możliwość wyjścia poza ich ramy. pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl pokolenie 2.0 pl
dc.subject.pl blog pl
dc.subject.pl indywidualizm pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en individualism pl
dc.subject.en blog pl
dc.subject.en the 2.0 generation pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 24 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2391-9485 pl
dc.title.journal Horyzonty Wychowania = Horizons of Education pl
dc.title.volume Indywidualizm - szansa czy zagrożenie? = Individualism - opportunity or a threat? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)