Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Strumień świadomości, strumień pamięci : prepsychotyczny ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Piętniewicz Michał
Podniesińska Zofia
Wróbel Józef

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Piętniewicz Michał
Podniesińska Zofia
Wróbel Józef

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Piętniewicz Michał
Podniesińska Zofia
Wróbel Józef