Jagiellonian University Repository

"Miłosierdzie gminy" jako nowela egzystencjalna

"Miłosierdzie gminy" jako nowela egzystencjalna

Show full item record

dc.contributor.author Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.contributor.editor Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2018-02-10T13:31:29Z
dc.date.available 2018-02-10T13:31:29Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3204-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50105
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Miłosierdzie gminy" jako nowela egzystencjalna pl
dc.title.alternative "Mercy of the commune" as an existential novel pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 137-147 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ 8 października 2010 pl
dc.subject.pl Maria Konopnicka pl
dc.subject.en Maria Konopnicka pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.title.container Czytanie Konopnickiej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)