Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Literatur des BarockAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Borowski Andrzej
Walecki Wacław
Lami, Marlis
Krzysztoforska-Doschek, Jolanta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Walecki Wacław
Lami, Marlis
Krzysztoforska-Doschek, Jolanta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Walecki Wacław
Lami, Marlis
Krzysztoforska-Doschek, Jolanta