Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Afektywne interpretacje : afekt w koncepcjach Jill ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Tabaszewska Justyna
Budrewicz, Zofia
Sendyka Roma
Nycz Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tabaszewska Justyna
Budrewicz, Zofia
Sendyka Roma
Nycz Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tabaszewska Justyna
Budrewicz, Zofia
Sendyka Roma
Nycz Ryszard