Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Trajektoria pamięci "zachodniokresowej" po roku 1989Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Siewior Kinga

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Siewior Kinga

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Siewior Kinga