Jagiellonian University Repository

Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych

Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka ...

Show full item record

dc.contributor.author Rabiej, Agnieszka [SAP11018863] pl
dc.date.accessioned 2018-02-09T13:17:15Z
dc.date.available 2018-02-09T13:17:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0860-6587 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49983
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych pl
dc.title.alternative Reading as a key skill in content-based language learning of bilingual children pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 261-273 pl
dc.identifier.weblink http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23550/0_19_%5b261%5d-273_Rabiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y pl
dc.abstract.pl Autorka artykułu omawia zagadnienia związane ze specjalistyczną odmianą języka edukacyjnego i nabywaniem przez dzieci kompetencji w zakresie przetwarzania treści za pomocą języka (tzw. kompetencje akademickie CALP) w odróżnieniu od kształtowania podstawowych kompetencji komunikacyjnych, wykorzystywanych przez uczniów w codziennych kontaktach społecznych (BICS). Podkreśla wagę wczesnej nauki czytania w języku mniejszościowym i nabywania biegłości w pracy z tekstami tak dla wspierania rozwoju kompetencji akademickich, jak i dla zrównoważonego, ogólnego rozwoju dwujęzycznego dziecka. W artykule zostały uwzględnione również praktyczne przykłady realizacji omawianych tez, zaczerpnięte z podręczników i innych materiałów dydaktycznych dla dzieci dwujęzycznych (bilingwizm polsko-angielski). pl
dc.abstract.en The paper touches upon the issues of acquiring cognitive academic language proficiency (CALP) by children as opposed to developing the basic interpersonal communication skills (BICS). It emphasise the role of reading skills and reading comprehension proficiency in acquiring CALP and healthy bilingual development of children. Also, there are presented some samples of the textbooks for bilingual children learning to read Polish as a second or a foreign language. pl
dc.subject.pl nauka języka poprzez treść pl
dc.subject.pl kompetencje komunikacyjne vs kompetencje akademickie, zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe pl
dc.subject.pl sprawność kognitywna pl
dc.subject.pl wczesna nauka czytania pl
dc.subject.pl dwujęzyczna alfabetyzacja pl
dc.subject.en CLIL pl
dc.subject.en CBLT pl
dc.subject.en BICS vs CALP pl
dc.subject.en CLIL pl
dc.subject.en cognitive proficiency pl
dc.subject.en early learning to read pl
dc.subject.en biliteracy pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.publication 0,77 pl
dc.identifier.doi 10.18778/0860-6587.24.19 pl
dc.identifier.eissn 2449-6839 pl
dc.title.journal Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców pl
dc.title.volume Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)