Jagiellonian University Repository

Metafizyka "Ja" : Jutryzm "Ja" Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej "refleksy" w powieści "Włóczykije")

pcg.skipToMenu

Metafizyka "Ja" : Jutryzm "Ja" Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej "refleksy" w powieści "Włóczykije")

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzycka-Bohosiewicz, Krystyna [SAP11007200] pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T14:08:24Z
dc.date.available 2015-04-14T14:08:24Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4993
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Metafizyka "Ja" : Jutryzm "Ja" Jurija Mamlejewa (doktryna filozoficzna i jej "refleksy" w powieści "Włóczykije") pl
dc.title.alternative The I-methaphysics : the I-utrism by Yuri Mamleev (a philosophical doctrine and its 'reflections' in the novel "Shatuny") pl
dc.title.alternative Метафизика "Я" : утризм "Я" Юрия Мамлеева (философская доктрина и ее "отблески" в романе "Шатун ы") pl
dc.title.alternative Metafizika "Â" : utrizm "Â" Ûriâ Mamleeva (filosofskaâ doktrina i ee "otbleski" v romane "Šatun y") pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-106 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3460 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi krótką charakterystykę filozoficznej doktryny - Metafizyki "Ja" Jurija Mamlejeva, współczesnego filozofa mistycznego i jednocześnie niezwykle ekscentrycznego pisarza - skandalisty. Traktat był napisany przez Mamlejeva w latach 60-tych XX wieku. W tym samym czasie pracował on nad swoją pierwszą dużą powieścią "Szatuny" (Włóczykije), który twierdzi sam autor jest egzemplifikacją jego filozoficznych teorii. Ta właśnie powieść podlega analizie i interpretacji w drugiej części artykułu, przede wszystkim z punktu widzenia jego głównej kategorii estetycznej - "niechęci". pl
dc.abstract.en This paper is a short description of a philosophical doctrine called I-Methaphysics (The I-Utrism). The autor of this doctrine - Yuri Mamleev - is a contemporary mistical philosopher and an eccentric, scandalous writer at the same time. Mamleev wrote his treatise in 1960s. Simulteanously with The I-Methaphysics he was working at his first big novel - Shatyny, which should have exemplify his philosophical views. In the second part of this paper consist an attempt to analyse and interpret this novel, mainly according to Mamleev's central aesthetic category - 'abjection'. pl
dc.description.volume 35 pl
dc.description.number 4 (144) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa