Jagiellonian University Repository

Mouse antibody of IgM class is prone to non-enzymatic cleavage between CH1 and CH2 domains

Mouse antibody of IgM class is prone to non-enzymatic ...

Show full item record

dc.contributor.author Klaus, Tomasz [SAP14006389] pl
dc.contributor.author Stalińska, Krystyna [SAP12013193] pl
dc.contributor.author Czaplicki, Dominik [SAP12019892] pl
dc.contributor.author Mak, Paweł [SAP11016637] pl
dc.contributor.author Skupień-Rabian, Bożena [SAP14014152] pl
dc.contributor.author Kędracka-Krok, Sylwia [SAP11016010] pl
dc.contributor.author Wiatrowska, Karolina [SAP14011577] pl
dc.contributor.author Bzowska, Monika [SAP11018260] pl
dc.contributor.author Machula, Monika pl
dc.contributor.author Bereta, Joanna [SAP11012315] pl
dc.date.accessioned 2018-02-08T13:47:17Z
dc.date.available 2018-02-08T13:47:17Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49903
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mouse antibody of IgM class is prone to non-enzymatic cleavage between CH1 and CH2 domains pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 8 pl
dc.identifier.doi 10.1038/s41598-017-19003-4 pl
dc.identifier.eissn 2045-2322 pl
dc.title.journal Scientific Reports pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Komórki pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Fizycznej pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 519 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa