Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków ryjkowców ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Knutelski Stanisław
Wiorek, Marcin
Knutelska Emilia

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Knutelski Stanisław
Wiorek, Marcin
Knutelska Emilia

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Knutelski Stanisław
Wiorek, Marcin
Knutelska Emilia