Jagiellonian University Repository

Ryjkowce (Coleoptera : Curculionoidea) jako wskaźniki waloryzacji przyrodniczej środowisk antropogenicznych w polskiej części Karpat Zachodnich

pcg.skipToMenu

Ryjkowce (Coleoptera : Curculionoidea) jako wskaźniki waloryzacji przyrodniczej środowisk antropogenicznych w polskiej części Karpat Zachodnich

Show full item record

dc.contributor.author Wiorek, Marcin pl
dc.contributor.author Knutelski, Stanisław [SAP11011481] pl
dc.date.accessioned 2018-02-08T08:19:26Z
dc.date.available 2018-02-08T08:19:26Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2450-3746 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49862
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ryjkowce (Coleoptera : Curculionoidea) jako wskaźniki waloryzacji przyrodniczej środowisk antropogenicznych w polskiej części Karpat Zachodnich pl
dc.title.alternative Weevils (Coleoptera : Curculionoidea) as indicators in nature valorisation of anthropogenic environments in Polish part of the Western Carpathians pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-116 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 114-115, streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/en/index.html pl
dc.subject.pl ryjkowce pl
dc.subject.pl Curculionoidea pl
dc.subject.pl wskaźniki bioróżnorodności pl
dc.subject.pl fauna pl
dc.subject.pl antropopresja pl
dc.subject.pl Karpaty pl
dc.subject.en weevils pl
dc.subject.en Curculionoidea pl
dc.subject.en biodiversity indices pl
dc.subject.en fauna pl
dc.subject.en human impact pl
dc.subject.en Carpathians pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.14 pl
dc.identifier.eissn 2451-2672 pl
dc.title.journal Polish Journal for Sustainable Development pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-08 pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa