Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Rabiej Agnieszka
Janus-Sitarz Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Rabiej Agnieszka
Janus-Sitarz Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Rabiej Agnieszka
Janus-Sitarz Anna