Jagiellonian University Repository

Literackie narracje o kolekcjach

Literackie narracje o kolekcjach

Show full item record

dc.contributor.author Skorupa, Ewa [SAP11013646] pl
dc.date.accessioned 2018-02-07T13:11:35Z
dc.date.available 2018-02-07T13:11:35Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-8365 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49833
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Literackie narracje o kolekcjach pl
dc.title.alternative Literary Narratives on Collections pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 452-465 pl
dc.identifier.weblink http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3262 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy kolekcji i kolekcjonowania jako motywu literackiego. Badania nad tą problematyką powinny zostać podejmowane przez literaturoznawców, gdyż kolekcje wspomagają charakterystykę postaci literackich i nadają bohaterom tożsamość. Utworem, który pod tym kątem poddano analizie jest Pieniądz. Powieść z obcego życia Andrzeja Struga z 1914 roku. Zinterpretowano, opisane w nim trzy różne kolekcje i trzech różnych kolekcjonerów: muzeum kamieni i ekscentrycznych Lyttonów, drogocenną kolekcję biżuterii Lucy Slazenger oraz kolekcję dzieł sztuki Osiasa Murwaya, amatora starożytności. pl
dc.abstract.en The article concerns collections and collecting as a literary theme. Research on this issue should be undertaken by literary scholars, as collections support the characteristics of literary characters and give heroes their identity. The work analyzed from this angle is Money by Andrzej Strug from the year 1914. It interprets and describes three different collections and three different collectors: the eccentric Lyttons and their museum of stones, Lucy Slazenger’s precious jewelry collection and the art collection of Osias Murwaya, an enthusiast of antiquity. pl
dc.subject.pl Andrzej Strug pl
dc.subject.pl dominacja pl
dc.subject.pl władza pl
dc.subject.pl muzeum kamieni pl
dc.subject.pl tragizm pl
dc.subject.pl melancholia pl
dc.subject.pl kolekcja biżuterii pl
dc.subject.pl dzieło sztuki pl
dc.subject.pl samobójstwo pl
dc.subject.pl kolekcjonerstwo pl
dc.subject.pl samotność pl
dc.subject.en Andrzej Strug pl
dc.subject.en loneliness pl
dc.subject.en collecting pl
dc.subject.en domination pl
dc.subject.en power pl
dc.subject.en museum of stones pl
dc.subject.en tragedy pl
dc.subject.en melancholy pl
dc.subject.en a collection of jewelry pl
dc.subject.en artwork pl
dc.subject.en suicide pl
dc.description.number 7 (12) pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.30 pl
dc.title.journal Tematy i Konteksty pl
dc.title.volume Pogranicza jako przestrzenie... konfliktów : zło konieczne? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa