Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Rozpinanie wielkiej paraboli" : o procesie pisania jednego wiersza Zbigniewa Herberta

"Rozpinanie wielkiej paraboli" : o procesie pisania ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska