Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Role of magnetic resonance imaging, magnetic resonance spectroscopy and transrectal ultrasound in evaluation of prostatic pathologies with focus on prostate cancer

Role of magnetic resonance imaging, magnetic resonance ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska