Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The predictive value of multidetector high resolution computed tomography in evaluation of suspected sputum smear negative active pulmonary tuberculosis in Egyptian Zagazig University Hospitals patients

The predictive value of multidetector high resolution ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska