Jagiellonian University Repository

"Toboła" : szczęśliwie rozwiązany (?) problem (nie tylko) polskiej toponomastyki

pcg.skipToMenu

"Toboła" : szczęśliwie rozwiązany (?) problem (nie tylko) polskiej toponomastyki

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Zbigniew [SAP11017378] pl
dc.date.accessioned 2018-02-06T12:28:24Z
dc.date.available 2018-02-06T12:28:24Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-961-05-0053-7 pl
dc.identifier.issn 0354-0448 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49777
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Toboła" : szczęśliwie rozwiązany (?) problem (nie tylko) polskiej toponomastyki pl
dc.title.alternative "Toboła" : a happy solution (not only) for polish toponymy? pl
dc.title.alternative "Toboła" : srečna razrešitev (ne le) za poljsko toponomastiko? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-66 pl
dc.identifier.weblink http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf#page=55 pl
dc.identifier.weblink http://bos.zrc-sazu.si/knjige/ pl
dc.identifier.weblink https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6891/6481 pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.title.journal Jezikoslovni Zapiski pl
dc.title.volume Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine pl
dc.language.container slv pl
dc.date.accession 2018-01-29 pl
dc.participation Babik, Zbigniew: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa