Jagiellonian University Repository

Nowy wymiar ekspertyzy DNA : potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz

pcg.skipToMenu

Nowy wymiar ekspertyzy DNA : potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz

Show full item record

dc.contributor.author Branicki, Wojciech [SAP13016047] pl
dc.contributor.author Pośpiech, Ewelina [SAP14002648] pl
dc.contributor.author Kupiec, Tomasz pl
dc.contributor.author Styrna, Józefa [SAP11008587] pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:21:12Z
dc.date.available 2015-04-14T11:21:12Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0324-8267 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4974
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowy wymiar ekspertyzy DNA : potrzeba szkoleń ekspertów i odbiorców ekspertyz pl
dc.title.alternative A new dimension of the forensic DNA expertise : the need for training experts and expertise recipients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 175-194 pl
dc.subject.en forensic genetics pl
dc.subject.en DNA database pl
dc.subject.en LT-DNA traces pl
dc.subject.en biogeographic ancestry pl
dc.subject.en prediction of appearance traits pl
dc.subject.en continuous training pl
dc.description.volume 64 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.5114/amsik.2014.48882 pl
dc.identifier.eissn 1689-1716 pl
dc.title.journal Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa