Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

In the Name of Odin I pronounce you husband and wife : Neo-Pagan movemes as a sign of reshaping the social and cultural order in contemporary Nordic countries

In the Name of Odin I pronounce you husband and wife ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska